Martec B.V. Wear Technology | Trawlerweg 11 | 8042 PZ Zwolle | Telefoon: +31 38 303 7000

Analyse

Prototyping

Rendementsverhoging

Slijtvast op maat

Productie

24/7 service

Bedrijfsprofiel

Martec Nederland, specialist in slijtagebestrijding.

Martec Nederland heeft als doel om Maximaal rendement in slijtagebestrijding door ervaring en Know-How te realiseren. Het integreren van onze know-how en ervaring in het machinepark van onze relaties en continue innoveren en verbeteren van slijtagebestrijdingsmethoden zijn de belangrijkste factoren om deze doelstelling mogelijk te maken.

2010

Door het succes van het continue innoveren en het aanbieden van een totaal concept heeft Martec Nederland zich ontwikkeld als partner in slijtagebestrijding.
De huidige kernactiviteiten bestaan uit: analyse, ontwikkelen van slijtagebestrijdingsmethoden, kwalificeren van slijtdelen, adviseren in slijtagebestrijding, (re)engineeren van slijtdelen, prototyping, aanbrengen van slijtlagen, repareren en vervaardigen van slijtdelen, 24/7 service op locatie.
Door de verbreding van onze activiteiten en de groei van het bedrijf is er een professionele organisatiestructuur ontstaan en zijn grotere projecten alsmede participatie in projectbegeleiding geintegreerd in de organisatie van Martec.


2006

Door de vraag vanuit de markt en het streven naar een compleet slijtagebestrijdingspakket voor een complete installatie of machine heeft Martec haar technieken uitgebreid. Met het in huis halen van meer slijtagebestrijdingstechnieken en de daarbij horende kennis heeft Martec een sterke kennisinnovatie doorgemaakt en veel applicatie-ervaring opgedaan. Door vanuit de analyse van een slijtagebeeld te adviseren en vervolgens kunnen vervaardigen/aanbrengen in eigen huis heeft heeft Martec een zeer klantgerichte aanpak zonder daarbij productgericht te moeten werken. Een verregaande specialisatie in slijtagebestrijding is het gevolg waardoor innovatie een continue proces wordt. Laboratorium onderzoek of het ontwikkelen van las-toevoegmaterialen en methodes wordt niet uit de weg gegaan om een verbetering van slijtdelen te realiseren.


2000

Naast het adviseren en leveren van lasmaterialen wordt de nadruk gelegd op het aanbrengen van slijtlagen en wordt uiteindelijk het leveren van lasmaterialen gestaakt. Door de vereiste Know-How voor het aanbrengen van slijtlagen kan het aanbrengen niet langer los van het adviseren en leveren worden gezien. Door het aanbrengen van hoogwaardige autogeen opgelaste slijtlagen  kan Martec zich een positie verwerven in een door grote spelers gedomineerde markt. De voorgelegde slijtageproblemen zijn dan ook altijd van dien aard dat er vaak proeven gedaan moeten worden waarbij bestaaande technieken en materialen niet volstaan. Hierdoor wordt een hoog kennisniveau bereikt op het gebied van slijtage.


1994

Martec Nederland wordt opgericht als handelsmaatschappij en adviesbureau voor slijtvaste lastoevoegmaterialen. Door te specialiseren in zeer hoogstaande materialen worden problemen bestreden waarbij de moeilijkheidsgraad altijd erg hoog ligt. Hier is de wieg gelegd voor de innovatieve instelling van Martec Nederland.

Test3
Opgelaste buis
CMS & design: Tedoc